Samen doen: hoe kunnen we bijdragen aan jouw zelfredzaamheid?

Jouw doel kan zijn:

onderdak en werk/daginvulling vinden
omgaan met verlies, ziekte of beperking
plannen/organiseren van het huishouden
aangaan/onderhouden van contacten
het vinden van passend onderwijs
omgaan met prikkels
oplossen van problemen

Voor wie?

Cliënten van Ambulante Zorg Oost
zijn niet in een hokje te plaatsen.
Wij ondersteunen mensen van
jong tot oud met verschillende
problematieken.