Hoe gaat Ambulante Zorg Oost om met het Coronavirus?

Wij bieden begeleiding en dit blijven wij doen. We hebben wel maatregelen genomen om de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers zoveel mogelijk veilig te stellen.

Wij volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM of de lokale aanwijzingen van de GGD.

Hygiënemaatregelen

  • in elleboog hoesten/niezen
  • regelmatig de handen goed wassen
  • gebruik maken van papieren zakdoekjes
  • geen handen schudden
  • een goede hygiëne op locaties en werkplekken

Cliëntenafspraken
Voorafgaand aan een cliënt afspraak wordt telefonisch contact opgenomen om de gezondheidssituatie in te schatten. Zijn de cliënt (inclusief huisgenoten) en de begeleider klachtenvrij dan laten we de huisbezoeken doorgaan. Gezinnen en cliënten met een grote structuur behoefte helpen we met het maken van een ‘Corona dagplanning’.

Bij twijfel over de gezondheid wordt er over gegaan tot het maken van een telefonische afspraak of beeldbellen.

Afspraken en overleggen met het netwerk worden verplaatst of vinden telefonisch plaats of met behulp van beeldbellen.

Faciliteiten
Medewerkers beschikken allemaal over een laptop en smartphone, en zijn daarmee naast bellen/mailen ook via beeldbellen te raadplegen.