Onze werkwijze

Om van jouw traject een succes te maken, werken we met een zorgplan dat we samen met jou op maat maken. Hierin staat alle informatie en de doelen van jouw eigen traject.

Er zijn verschillende mogelijkheden van begeleiding, dit hangt af van jouw hulpvraag. We kunnen gesprekken voeren, je ondersteunen bij gesprekken die je hebt met anderen. Praktische ondersteuning is ook mogelijk.

Wij denken en kijken met jou mee en passen onze begeleiding daarop aan. Dit kan voor een korte, lange periode of bij een crisissituatie zijn.