Rosa Verlaan

“Mijn naam is Rosa Verlaan. Mijn visie op hulpverlening is vanuit gelijkwaardigheid aansluiten bij de mens met een hulpvraag, om van daaruit samen te kijken wat mogelijk/nodig is om weer op eigen kracht verder te kunnen.
Kenmerkend voor mijn manier van werken: betrokken, ondersteunend, motiverend, positief, betrouwbaar, humor en ik ben een doorzetter. Als het linksom niet lukt, dan proberen we het rechtsom.
Ik vind het belangrijk dat je zoveel mogelijk eigen regie houdt over je leven; ‘het paard weet de weg.’
Ik heb ruim dertig jaar ervaring in de begeleiding van gezinnen en mensen met psychische problemen en/of een verstandelijke beperking. Daarnaast heb ik ruime ervaring met het werken met groepen. Ik heb onder andere weerbaarheidstrainingen gegeven aan kwetsbare kinderen en volwassenen.”