Huiselijk geweld en kindermishandeling

Binnen het team zijn er twee aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Beiden zijn geschoold door Moviera en lid van het LVAK (landelijke vereniging aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling). 

lees meer

SKJ-registratie

Meerdere professionals bij Ambulante Zorg Oost hebben een SKJ-registratie. De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Deze stichting ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing.

lees meer

HouVast-methode

Gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) en complexe problematiek kunnen vaak wat hulp gebruiken. Ambulante Zorg Oost biedt die hulp. We doen dit volgens de HouVast-methode.

lees meer

Nu Niet Zwanger

Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn – niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare positie zit.

lees meer

Reguliere aanmelding

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze zorgcoördinatoren (via onderstaande knop).

Er zal een intakegesprek plaatsvinden. Op basis van dit gesprek zal worden overlegd of er direct een begeleider wordt gekoppeld of dat er eerst nog een gezamenlijk kennismakingsgesprek plaatsvindt. Het is maatwerk, en elke situatie is anders. Hier passen wij ons op aan. 

Cliënten kunnen eerst contact opnemen met het WMO-loket om een indicatie aan te vragen. Wij kunnen hierin ondersteunen. Er is een geldige indicatie nodig. De volgende indicaties zijn geschikt: WLZ, WMO, Jeugd.

lees meer