Huiselijk geweld en kindermishandeling

Binnen het team zijn er twee aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Beiden zijn geschoold door Moviera en lid van het LVAK (landelijke vereniging aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling).

Zij hebben een adviserende rol richting beleid en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode. De meldcode is een stappenplan waarin beschreven staat hoe om te gaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel is collega’s te helpen eerder te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid mishandeld, verwaarloosd of misbruikt wordt. Als professionals zijn per 1 juli 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld binnen huiselijke kring.

Elke donderdag is er voor collega’s een inloop waar zij met hun vragen terecht kunnen. 

Tijdens dat spreekuur schatten we samen het risico in, vullen de meldcode in, geven we advies, stellen we een veiligheidsplan op etc. 

lees meer

Reguliere aanmelding

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze zorgcoördinatoren (via onderstaande knop).

Er zal een intakegesprek plaatsvinden. Op basis van dit gesprek zal worden overlegd of er direct een begeleider wordt gekoppeld of dat er eerst nog een gezamenlijk kennismakingsgesprek plaatsvindt. Het is maatwerk, en elke situatie is anders. Hier passen wij ons op aan. 

Cliënten kunnen eerst contact opnemen met het WMO-loket om een indicatie aan te vragen. Wij kunnen hierin ondersteunen. Er is een geldige indicatie nodig. De volgende indicaties zijn geschikt: WLZ, WMO, Jeugd.

lees meer