Huiselijk geweld en kindermishandeling

Binnen het team zijn er twee aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Beiden zijn geschoold door Moviera en lid van het LVAK (landelijke vereniging aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling). 

Zij hebben een adviserende rol richting beleid en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode. De meldcode is een stappenplan waarin beschreven staat hoe om te gaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel is collega’s te helpen eerder te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid mishandeld, verwaarloosd of misbruikt wordt. Als professionals zijn per 1 juli 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld binnen huiselijke kring.

Elke donderdag is er voor collega’s een inloop waar zij met hun vragen terecht kunnen. 

Tijdens dat spreekuur schatten we samen het risico in, vullen de meldcode in, geven we advies, stellen we een veiligheidsplan op etc.

Meer weten of een afspraak maken?